Meddelandelån

Meddelandelån är ett företag som varit med länge i SMS branschen och det startade redan 2006. Detta företag hade sin start i Finland men sitter idag i Uppsala. Detta är ett mycket välbesökt företag och de har många personer som låntagare.

De villkor Meddelandelån har för att få låna är:

  • Du måste ha fyllt 18 år för låna.
  • Du måste ha en inkomst som överstiger 40 000 kronor per år.
  • Alla nya kunder kontrollrings
  • Det krävs att du har ett telefonnummer registrerat i ditt namn.

Comments are closed.